Ταμειακές μηχανές υψηλής τεχνολογίας

Ταμειακές μηχανές υψηλής τεχνολογίας

Οι προδιαγραφές των ταμειακών άλλαξαν

Από τις 19/5/2020 και μετά δεν επιτρέπεται η πώληση ταμειακών μη εγκεκριμένων με την απόφαση ΑΑΔΕ Α1024/2020.
Η αναβάθμιση αυτή προβλέπει την εκτύπωση QR στις αποδείξεις καθώς και δυνατότητα αποστολής δεδομένων ανά λεπτό.

Παρακάτω η σχετική αναφορά της απόφασης ΑΑΔΕ Α1102/2020 :
δ. Με την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1068/1- 4-2015 (Β’497),
δεν επιτρέπονται πωλήσεις μη αναβαθμισμένων ΦΗΜ, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου».

Ταμειακές εγκεκριμένες με την απόφαση ΑΑΔΕ Α1024/2020

DATECS-WP-500
DATECS-CTR-220

DATECS WP-500

Ταμειακή μηχανή με κορυφαίες δυνατότητες και σύγχρονο λογισμικό που καλύπτει όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Πληκτρολόγιο

Το εργονομικό πληκτρολόγιο με το διακριτό αριθμητικό μέρος διασφαλίζει εύκολη λειτουργία χωρίς λάθη.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top