Συνδρομές

Βρες το πακέτο που σου ταιριάζει και ξεκινήστε, εντελώς Δωρεάν!

Start

Για εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ελεύθερους επαγγελματίες
4 ανά μήνα / ετήσια χρέωση
 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων
 • Αποστολή των παραστατικων με email
 • Παρακράτηση φόρου
 • Διαχείρηση Υπηρεσιών
 • Αντιγραφή παραστατικών
 • Πελάτες
 • Ιmport & Εxport
 • Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο
 • Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
 • Δυνατότητα εγκρισης πρόσβασης στον Λογιστή
 • Ημερολόγιο
 • Διαχείριση Συναντήσεων

Run

Για εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ελεύθερους επαγγελματίες
10 ανά μήνα / ετήσια χρέωση
 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων
 • Αποστολή των παραστατικων με email
 • Παρακράτηση φόρου
 • Διαχείρηση Υπηρεσιών
 • Αντιγραφή παραστατικών
 • Πελάτες / Προμηθευτές
 • Ιmport & Εxport
 • Δαπάνες
 • Εισπράξεις & Πληρωμές
 • Διαχείριση χρηματοοικονομικών λογαριασμών
 • Εμβάσματα πελατών - προμηθευτών
 • Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο
 • Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
 • Δυνατότητα εγκρισης πρόσβασης στον Λογιστή
 • Ημερολόγιο
 • Διαχείριση Συναντήσεων
Popular

Pace

Για μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης
8 ανά μήνα / ετήσια χρέωση
 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων
 • Αποστολή των παραστατικων με email
 • Έκδοση αποδείξεων λιανικής
 • Αντιγραφή παραστατικών
 • Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
 • Είδη
 • Δαπάνες
 • Εισπράξεις & Πληρωμές
 • Ιmport & Εxport
 • Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο
 • Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
 • Δυνατότητα εγκρισης πρόσβασης στον Λογιστή
 • Ημερολόγιο
 • Διαχείριση Συναντήσεων

Grow

Για μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης & παροχής υπηρεσιών
15 ανά μήνα / ετήσια χρέωση
 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων
 • Αποστολή των παραστατικων με email
 • Παρακράτηση φόρου
 • Έκδοση αποδείξεων λιανικής
 • Αντιγραφή παραστατικών
 • Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
 • Είδη - υπηρεσίες
 • Διαχείριση υπηρεσιών
 • Δαπάνες
 • Εισπράξεις & Πληρωμές
 • Ιmport & Εxport
 • Εμβάσματα πελατών - προμηθευτών
 • Αγορές
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο
 • Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
 • Δυνατότητα εγκρισης πρόσβασης στον Λογιστή
 • Ημερολόγιο
 • Διαχείριση Συναντήσεων
Popular

Δείτε εκπαιδευτικά βίντεο

Παρουσίαση της εφαρμογής Prosvasis GΟ

Δείτε τις ισχυρές δυνατότητες του Prosvasis Go στην πράξη.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top